Monthly Archives: May 2019

Lấy token của thiết bị Xiaomi

Mỗi khi một thiết bị Xiaomi được thêm vào ứng dụng Mi Home thì Mi Home gán cho thiết bị một chuỗi hex dài 32 ký tự gọi là token. Nhờ token mà Mi Home định danh và điều khiển được thiết bị. Mỗi khi thay đổi account Mi Home hay thay đổi region, tất cá token có thể bị thay thế.

Theo thời gian, việc quản lý và lưu trữ token của Mi Home có nhiều thay đổi theo hướng bảo mật hơn, khó trích xuất hơn. HASS cần token để điều khiển thiết bị một cách độc lập, không qua Mi Home. Continue reading

Comments Off on Lấy token của thiết bị Xiaomi

Filed under Software

[Sonoff] Tự bật đèn khi restart

Hiện tượng là Sonoff T1 US 3 kênh thỉnh thoảng tự bật kênh 2 và 3.

Lần tìm nguyên nhân, hiện tượng xảy ra mỗi khi thiết bi restart. Làm theo các bước ở bài này thì không có kết quả.

Uninstall và cài lại Mosquitto (mục đích là xóa mosquitto.db) thì giải quyết được. Vậy nguyên nhân lỗi tự bật/tắt có thể ở thiết bị/firmware/mosquitto!

 

Comments Off on [Sonoff] Tự bật đèn khi restart

Filed under Software

[Xiaomi] Chớp đèn và hụ còi khi cửa bị mở

Chúng ta sử dụng Xiaomi Control HubXiaomi Window Sensor

.

Mi Home có sẳn kịch bản để kết hợp 2 thiết bị này: Khi cảm biến cửa bị tách ra thì hub sẽ chớp đèn và hụ còi.

Tuy nhiên vì chúng ta không dùng Mi Home mà add trực tiếp 2 thiết bị này vào Hassio như trong bài trước, chúng ta cần viết script cho automation. Continue reading

Comments Off on [Xiaomi] Chớp đèn và hụ còi khi cửa bị mở

Filed under Software

Xiaomi Hub và LAN mode

LAN mode là kiểu kết nối qua mạng LAN (thí dụ, đến Hassio server) chứ không kết nối với server bên ngoài (thí dụ, server Xiaomi ở China).

Không chỉ Xiaomi Hub, nhiều thiết bị Sonoff cũng có LAN mode, vì vậy có thể không cần flash firmware Tasmota nếu chỉ có nhu cầu dùng thiết bị một cách cơ bản.

Continue reading

Comments Off on Xiaomi Hub và LAN mode

Filed under Software

Xiaomi control hub

Lỡ dại mua cái gọi là Mi control hub, giờ add vô Mi home được nhưng luôn bị báo lỗi “failed to initialize device”.

Cách giải quyết duy nhất là đổi region thành China hay Macao. Khi đó cho dù chọn ngôn ngữ là tiếng Anh thì Xiaomi hub vẫn nói tiếng Trung, hơn nữa với region China còn bị phát quảng cáo tiếng Trung. Continue reading

Comments Off on Xiaomi control hub

Filed under Software

IP tĩnh

Thông thường người ta hay đặt IP tĩnh bằng cách bảo router dành riêng một ip nào đó cho thiết bị có địa chỉ mac cho biết trước.

Tuy nhiên nếu có một thiết bị khác yêu cầu router cấp ip dành riêng đó cho mình thì sao? Cũng tùy router, như Archer C5400 của TP-Link vẫn có thể cấp ip dành riêng đó cho thiết bị có yêu cầu đúng ip đó, ưu tiên cho người đến trước. Continue reading

Comments Off on IP tĩnh

Filed under Software

Google Assistant cho Hass

Để dùng GA cho HASS, trước hết HASS phải được cấu hình để có thể truy cập từ bên ngoài với domain nameSSL (chỉ cần dùng add-on DUCKDNS).

Chúng ta sẽ làm theo tuần tự 5 bước A – F, không quá khó, mất khoảng 10-15 phút, nhưng liên kết được HASS với GA miễn phí. Continue reading

Comments Off on Google Assistant cho Hass

Filed under Software

Sonoff Dual R2

Continue reading

Comments Off on Sonoff Dual R2

Filed under Hardware

Remote RF 315Mhz và RF 433Mhz

Công tắc sonoff T1 US dùng remote RF 315Mhz, trong khi sonoff UK dùng remote RF 433Mhz

Remote RF 315Mhz có khoảng cách hoạt động ngắn hơn nhiều so với Remote RF 433Mhz, tất nhiên là thiết bị được thiết kế nhận sóng nào thì phải dùng remote đó.

Continue reading

Comments Off on Remote RF 315Mhz và RF 433Mhz

Filed under Hardware

[Tasmota] Cấu hình MQTT dùng WebUI

  • Trước hết, phải chắc rằng đã đánh dấu MQTT Enable trong Configuration -> Configure Other
  • Sau đó cấu hình MQTT tại Configuration -> Configure MQTT

Continue reading

Comments Off on [Tasmota] Cấu hình MQTT dùng WebUI

Filed under Software