Monthly Archives: April 2019

[Tasmota] Xóa thông điệp Retain

Thông điệp Retain được phát đi từ MQTT server hay từ chính bản thân thiết bị nhằn mục đích lưu trữ trang thái vừa rồi của thiết bị (công tắc on/off…). Tuy nhiên việc lưu giữ này đôi khi gây những hiện tượng không mong muốn như công tắc tự on/off…

Continue reading

Comments Off on [Tasmota] Xóa thông điệp Retain

Filed under Software

[HASS] Cài wifi, ethernet, ip tĩnh

Nhiều hướng dẫn cài wifi cho Hassio qua USB CONFIG giống như trò chơi khăm, không thể đạt được kết quả.
Một cách hơi phức tạp là dùng dòng lệnh nmcli (cài addon SSH & Web Terminal) thì được.

Cách dùng USB CONFIG thật ra chỉ cần lưu ý một chút thì thành công.

1. Format một USB dạng FAT32 với label là CONFIG
2. Tạo trên USB đó một thư mục tên là network
3. Trong thư mục network tạo một file có tên là my-network (không có phần mở rộng)

Continue reading

Comments Off on [HASS] Cài wifi, ethernet, ip tĩnh

Filed under Software

[HASS] Dùng GA điều khiển Roborock

Cài đặt

Google Assistant điều khiển máy hút bụi/lau nhà Roborock thông qua Mi Home
+ (Add to Home) -> Set up device -> Have something already set up -> Mi Home

Các lệnh điều khiển thông thường

Start the [vacuum name]
Start vacuuming
Is the [vacuum name] running?
Stop the [vacuum name]
Stop vacuuming
Pause the [vacuum name]
Dock the [vacuum name]
Send the [vacuum name] home
Charge the [vacuum name]
Is the [vacuum name] charging?

Comments Off on [HASS] Dùng GA điều khiển Roborock

Filed under Software

[Tasmota] Lỗi firmware version: 2.4.2

Firmware Tasmota Core/SDK Version: 2_4_2 bị lỗi làm công tác tự ý ON/OFF

Nhiều người cho là lỗi mất kết nối wifi khiến Tasmota tự khởi động lại. Tuy nhiên đặt wifiConfig = 5 thì công tắt vẫn không thể kết nối wifi.

Firmware ổn định hiện nay là Core/SDK Version: 2_3_0/1.5.3(aec24ac9)

Chú thích

Ngày 14/4/2019 đã xuất hiện firmware 2_5_0/3.0.0-dev(c0f7b44)

Comments Off on [Tasmota] Lỗi firmware version: 2.4.2

Filed under Software

[Tasmota] SetOption13 – Lợi và Hại

Nhiều người muốn công tắc (với firmware Tasmota) phản ứng tức thì khi chạm (thay vì 1 giây sau) nên chạy lệnh SetOption13 ON

Tuy nhiên, khi đó các thiết kế “nhiều chạm” bị vô hiệu hóa. Continue reading

Comments Off on [Tasmota] SetOption13 – Lợi và Hại

Filed under Software