Monthly Archives: March 2019

[Tasmota] Vào trang cấu hình firmware

Thông thường flash xong thì xuất hiện wifi sonoff-xxxx hay iTead-1000… (password 12345678), kết nối vào đó để vào trang cấu hình 192.168.4.1 Tuy nhiên đôi khi không có mạng wifi như trên xuât hiện, ngắt và cấp điện trở lại cũng không. Continue reading

Comments Off on [Tasmota] Vào trang cấu hình firmware

Filed under Software