Monthly Archives: February 2019

[Tasmota] Flash firmware bằng PyFlasher

NodeMCU PyFlasher dựa trên esptool.py, vốn phát triển cho NodeMCU, firmware dành cho ESP8266 như Sonoff.

PyFlasher có giao diện đồ họa, có bản chạy trên Windows hay Mac, flash nhanh.

Phiên bản Windows có thể bị nhận dạng nhầm là có virus, tuy nhiên virustotal.com kiểm chứng không có virus. Continue reading

Comments Off on [Tasmota] Flash firmware bằng PyFlasher

Filed under Software

[Tasmota] Flash firmware cho Sonoff bằng FlashESP8266

ESPEasy FlashESP8266 dựa trên esptool.py, vốn được phát triển cho ESPEasy, một firmware cho ESP8266 tương tự như Tasmota.

FlashESP8266 bao gồm 2 file FlashESP8266.exe và esptool.exe, trong đó FlashESP8266.exe cung cấp giao diện đồ họa cho esptool.exe – phiên bản Windows của esptool.py Continue reading

Comments Off on [Tasmota] Flash firmware cho Sonoff bằng FlashESP8266

Filed under Software

[HASS] Backup và Restore firmware gốc của sonoff

Software cần thiết

  1. Python (giải nén hoặc cài đặt)
  2. Esptool (giải nén)

Khi cài đặt Python nhớ đặt path cho dòng lệnh
setx path “%path%;path-to-python”

Mở cửa sổ Command Prompt (Start > Run > cmd) và chuyển đến thư mục Esptool. Continue reading

Comments Off on [HASS] Backup và Restore firmware gốc của sonoff

Filed under Software