Monthly Archives: November 2018

CSS hover trên touch device

CSS hover mô tả sự kiện có chuột đang ở trên phần tử HTML. Với thiết bị có màn hình cảm ứng thì sự kiện này là vô nghĩa. Đặt và giữ ngón tay trên phần tử HTML có thể đôi khi được hiểu là hover nhưng với safari trên iphone hay ipad thì hầu như không có tác dụng.

Continue reading

Comments Off on CSS hover trên touch device

Filed under Software