Monthly Archives: August 2018

Router Wi-Fi TP-Link Archer C5400

Router có tốc độ nhanh, chịu tải tốt, khả năng xuyên tường bình thường. Qua thử nghiệm C5400 có các nhược điểm:

  1. Các firmware bên thứ 3 dùng cho C5400: không có
  2. Hidden SSID lỗi: Samsung J8 bản 64GB không thể kết nối
  3. OpenVPN: không thể kết nối với file cấu hình do C5400 tạo ra
  4. Kén USB flash: USB PNY 16GB không được nhận dạng
  5. MiniDLNA không index đủ file và thư mục

Continue reading

Comments Off on Router Wi-Fi TP-Link Archer C5400

Filed under Software

Gutenberg editor

WordPress cập nhật editor quen thuộc bằng Gutenberg editor hoạt động theo khối (paragraph), vừa bất tiện vừa thiếu tính năng.

Gỡ bỏ editor này để dùng lại editor cổ điển phải cần một plugin tên là Disable Gutenberg 🙂

Lưu ý là gở bỏ Disable Gutenberg thì Gutenberg editor sẽ quay trở lại 🙁

 

Comments Off on Gutenberg editor

Filed under Software