Monthly Archives: September 2017

Các tên miền của My RPi

Ngoại trừ tên miền ly-le.info đăng ký tại godaddy.com My Rpi còn dùng DDNS tại changeip.com

Sau khi chuyển về host trên RPi, các tên miền sau đây được dùng:

Tên miền myrpi.ly-le.info được chuyển hướng đến https://pi.ddns.mobi vì RPi có ip động.

Tất cả truy cập đều dùng giao thức https (SSL)

Comments Off on Các tên miền của My RPi

Filed under Software

WordPress trên Openshift v3

Tôi có ý định chuyển host về Red Hat OpenShift Online v3. Sau vài thử nghiệm, có thể kết luận là không thể cài đặt WordPress trên tài khoản miễn phí của openshift.com, trừ khi các file media đặt ở bên ngoài như google drive… (dùng External Media) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Tự động upload lên flickr.com (phần 2)

Giải pháp upload của piflickr

  1. Kiểm tra file đã có trên flickr.com hay chưa, nếu chưa thì upload
  2. Kiểm tra xem album đã có trên flickr.com hay chưa, nếu chưa thì tạo mới
  3. Thêm ảnh vào album

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Tự động upload lên Flickr.com

Tôi có nhu cầu upload hình lên flickr.com bằng một script chạy trên RPi.

Có mấy loại công việc:

  1. Upload lần đầu tất cả các file và thư mục con trong thư mục ảnh
  2. Upload các file và thư mục vừa mới cập nhật trong thư mục ảnh

Ngoài ra, cần yếu tố kỹ thuật là upload theo nhiều luồng song song hay theo nhiều core để tăng tốc độ. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software