Monthly Archives: April 2017

Local DNS

DNS có nhiệm vụ phân giải Domain Name thành IP. Ngoài ra có những DNS làm thêm nhiệm vụ khác như chặn các domain có vấn đề…

DNS của ISP thường nhanh hơn các DNS công cộng vì nó cache các domain name mà khách hàng thường dùng và việc trả lại kết quả nhanh còn do khoảng cách địa lý đến máy khách hàng. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

In ấn từ xa

Hiện nay nhiều máy in, dù giá rẻ, đã hỗ trợ in qua mạng. Từ đó có thể thiết kế để có thể in qua internet.

Thí dụ:

  1. Nếu có tên miền trỏ đến Internet IP của router thì cài đặt một máy in có cổng TCP/IP trỏ đến tên miền. Tiếp theo cài đặt port forwarding cho Internet IP trỏ đến IP của máy in tại các port 9100, 631 và 155 (tùy theo giao thức in).
    Khi đó in ấn từ xa với máy in này qua tên miền. Nếu có static dns cho tên miền thì cũng dùng máy in này khi in trong mạng cục bộ.
  2. Một cách khác đơn giản hơn là dùng các phần mềm giúp in ấn từ xa như Google Print, Samsung Print, Mopria Print Service…

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software