Monthly Archives: February 2017

Ổ đĩa đám mây của riêng mình

owncloudnextcloud lả các ứng dụng ổ đĩa đám mây có tính năng tương tự dropbox.

nextcloud tách ra từ owncloud, thừa hưởng mã nguồn mở của owncloud, bổ sung một số tính năng của phiên bản tính phí sang phiên bản miễn phí. Phần quản trị của nextcloud phong phú, bao gồm cả tính năng theo dõi tài nguyên hệ thống của server. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Tạo proxy với squid

  1. Cài đặt squid3 khá đơn giản
apt-get install squid3

Chú ý là dòng lệnh  apt-get install squid sẽ cài đặt squid phiên bản 2 Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Kết nối SSD/HDD với RPi

raspberrypi.org lưu ý là RPi v3 cần dùng nguồn 2.5A

  • SSD thông thường được RPi cấp đủ nguồn qua cổng USB, không cần nguồn phụ. Tuy nhiên nếu có sự cố thiếu nguồn nghiêm trọng thì không chỉ SSD bị chết mà RPi cũng hư hại theo (thí dụ như có thêm thiết bị trên các cổng USB còn lại)
  • HDD thông thường cần phải được cấp nguồn riêng vì dòng khởi động lớn, RPi không cung cấp đủ.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

miniDLNA không cập nhật danh sách file

miniDLNA không cập nhật cơ sở dữ liệu sau khi thêm các file music/picture/video mặc dù đã cấu hình trong /etc/minidlna.conf

# Automatic discovery of new files in the media_dir directory.
inotify=yes

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

The method driver /usr/lib/apt/methods/https could not be found

Một ngày đẹp trời nào đó chúng ta không thể install/update ứng dụng trên RPi, luôn luôn nhận được thông báo thiếu driver https và quá trình install/update tự động kết thúc.

Nguyên nhân được chỉ ra trong thông báo lỗi Is the package apt-transport-https installed? Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software