Monthly Archives: January 2017

USB to LAN

Một trong các hạn chế của RPi là cổng LAN 100Mbps. Tuy nhiên có thể khắc phục hạn chế này dễ dàng bằng adaptor USB to LAN 1 Gbps.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Ôi Crucial!

Trong hơn 10 ổ SSD tôi đã sử dụng có 2 ổ của Crucial. Ổ thứ nhất đột nhiên không thể nhận dạng sau một tuần sử dụng, phải gởi sang US nhờ người quen gởi bảo hành dùm. Ổ thứ hai là Crucial M4, cũng đột nhiên không thể nhận dạng sau vài tuần sử dụng. Lần này vì làm rách tem nên phải tự sửa. Tìm trên mạng thì thấy nhiều ổ Crucial M4 có cùng số phận, và người ta đã tìm ra cách khắc phục thật sáng tạo. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

fdisk gây lỗi trên SSD?

Không như hệ thống MBR, GPT dành cả phần đầu và cuối đĩa để ghi thông tin partition. Vì vậy nếu tính dung lượng partition cuối không chính xác thì phần dành riêng ở cuối đĩa có thể bị chồng lấn. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Free SSL (https)

Let’s Encrypt khởi xướng việc dùng Certificate Authority (CA) miễn phí. Tuy người dùng không thật sự được cấp CA mà việc chứng thực được thông qua ACME protocol nhưng mọi việc vẫn diễn ra suông sẽ. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software