Monthly Archives: November 2016

Đặt bẫy khi Modem/Router bị dò mật khẩu

Mấy tháng nay tôi phát hiện modem/router bị dò mật khẩu.

Người ta dùng username/password mặc định của một số modem/router để thử đăng nhập, hết lần này sang lần khác…

Đặt bẫy

Tôi muốn tạo một trang có giao diện giống hệt modem/router đang dùng và dùng nó như một cái bẫy để có thể ghi chép những gì xảy ra. Ngoài ra, việc chuyển hướng trang giao diện modem cũng giúp modem an toàn hơn.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

mimetex và nginx

Lâu rồi không dùng mimetex! Hôm nay nhân có người hỏi nên biên dịch và chạy thử trên RPi. Kết quả là tất cả hình ảnh về công thức đều không hiện ra được. Hóa ra, nginx không hợp với mimetex 🙂 Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Bổng nhiên curl không thể kết nối!

Mới hôm qua ứng dụng vẫn hoạt động bình thường, nhưng hôm nay gặp lỗi curl không thể kết nối. Loay hoay debug mãi không thấy được lỗi, chạy thử lệnh

echo "ipv4" > .curlrc

sau đó thì curl hoạt động bình thường. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software