Monthly Archives: September 2016

RPi – Khởi động từ ổ đĩa USB

Mặc định, RPi đã có hai kiểu boot: SD bootUSB boot. Tuy nhiên, USB boot không được cho phép theo mặc định, vì nó cần một ít chuẩn bị trước khi có thể hoạt động.

Mới đây, raspberrypi.org đã đưa ra giải pháp cho phép khởi động từ các ổ đĩa USB. Tuy nhiên, mọi việc không thực sự dễ dàng như thể cài đặt rồi cắm và chạy, nó còn phụ thuộc vào ổ đĩa USB có phù hợp hay không (về nguồn điện, thời gian khởi động của ổ đĩa, tốc độ đọc ghi, firmware…) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software