Monthly Archives: May 2016

Chữ Việt Unicode trong lua

lua xử lý chuỗi theo từng byte trong khi chữ Việt mã hóa theo UTF8 chiếm từ 1 đến 4 byte. Giải pháp là tìm kiếm một thư viện hỗ trợ chữ Việt Unicode cho lua. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Telegram: Trả lời/Điều khiển tự động dùng lua script

  • Cho telegram-cli chạy nền
  • Chặn sự kiện msg.in để chọn lọc các tin nhắn đến và trả lời dựa trên tập hợp các từ khóa có sẵn

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Telegram: Cài đặt

Telegram là một ứng dụng gởi tin nhắn chú trọng vào tốc độbảo mật. Nhanh, đơn giản và miễn phí. Telegram gởi tin nhắn, hình ảnh, video và file mọi định dạng (doc, zip, mp3, etc). Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Dùng ổ cứng gắn ngoài cho RPi 2

Ổ cứng gắn ngoài tiêu thụ điện nhiều, ngoại trừ một số SSD, cho nên nói chung cần phải dùng hub có cấp điện riêng.

Bình thường, RPi version 2B trở về trước có 600mA được cấp chung cho 4 USB và cổng LAN. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Giảm béo cho Raspbian

Raspbian ngay từ ban đầu đã kèm theo những ứng dụng mà nếu user chỉ dùng màn hình console thì chúng trở nên dư thừa. Khi đó tốt nhất là cài đặt Raspbian Lite (vốn chỉ chiếm dụng ~ 820MB), bằng không thì phải giảm béo cho Raspbian thôi. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Script cài đặt access point trên RPi 3

RPi 3 có sẳn wifi chắc chắn tương thích cao với các software cài đặt trên RPi. Cài đặt access point trên RPi 3 không gặp các lỗi đau đầu như:

  • Access point không kết nối được internet
  • Access point cấp phát ip không đúng định dạng

Script này cũng có thể chạy trên RPi version 2 trở về trước, nếu không gặp phải việc không tương thích với USB Wifi. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software