Monthly Archives: March 2016

Lỗi lạ khi FTP lên userscloud.com

Nếu theo dõi userscloud.com từ khi mới hoạt động, chúng ta chứng kiến có nhiều thay đổi trên dịch vụ ftp, bao gồm việc thêm server và cải tiến công nghệ. Do việc mã hóa toàn bộ file trên server khiến mọi việc trở nên khó khăn, nhiều lỗi xuất hiện và khắc phục lỗi này nảy sinh ra lỗi khác. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Cài đặt FTP client cho Vantech 6300A

Vantech là thương hiệu camera quan sát của Việt Nam, sản phẩm được gia công tại Trung Quốc theo công nghệ Trung Quốc (có thông tin là lắp ráp tại Việt Nam).

Chủ thương hiệu kiêm nhà phân phối Vantech chỉ nắm được các tính năng cơ bản của camera. Nhiều lần tôi liên lạc hỏi về cách cài đặt FTP cho Vantech 6300A nhưng bộ phận kỹ thuật của Vantech đều không trả lời. Tài liệu đi kèm cũng như tài liệu hướng dẫn trên website đều không nói đến tính năng này cùng một số tính năng nâng cao khác. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Unit samba.service is masked

Đôi khi nâng cấp samba gặp lỗi khó giải quyết với thông báo

Unit samba.service is masked.

Khi đó không thể chạy lệnh

service samba start|stop|restart

Cài đặt lại samba cũng không xong, vì  /lib/systemd/system/samba.service trỏ đến /dev/null

Chạy 2 câu lệnh sau để sửa lỗi

sudo rm -f /lib/systemd/system/samba.service
sudo systemctl unmask samba.service

Leave a Comment

Filed under Software