Monthly Archives: August 2015

MultCloud-Free App for Transferring Files across Cloud Drives

MultCloud hỗ trợ upload, download, copy, move giữa các ổ đĩa đám mây hay desktop và các ổ đĩa đám mây qua giao diện web. Các thao tác copy, move giữa các ổ đĩa đám mây theo nguyên lý “Khởi tạo và quên đi“, sau khi chỉ định nguồn và đích thì MultCloud sẽ tự đảm nhận công việc, người dùng có thể đóng trình duyệt để làm việc khác. Sau đó có thể đăng nhập lại để theo dõi tiến trình nếu cần. Tốc độ copy file từ Dropbox đến Box vào khoảng 1.2Mbps

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software