Monthly Archives: May 2015

Speedtest trên dòng lệnh

speedtest.net không xa lạ gì với người dùng internet

Trên RPi, chúng ta còn có thể đo tốc độ download/upload bằng speedtest.net trên màn hình puTTy, thay vì dùng browser trên màn hình đồ họa, nhờ vào script Python của Matt Martz. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Vài công cụ giám sát tài nguyên hệ thống

Quản trị hệ thống cần công cụ giám sát hệ thống để điều chỉnh việc sử dụng tài nguyên một cách tối ưu.

Trên Linux có rất nhiều công cụ để giám sát các tài nguyên hệ thống khác nhau như mức sử dụng cpu, memory, network, disk …. Các công cụ phổ biến nhất là top, htop, iostat, nethogs

Ở đây chúng ta chú trọng đến nmon vì khả năng chọn lựa nhiều tài nguyên để thống kê trên một màn hình duy nhất. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Giám sát thư mục và chờ đợi sự kiện

Dropbox có cơ chế giám sát thư mục Dropbox sao cho có thể phát hiện mọi thay đổi xảy ra ở thư mục này. Một số ứng dụng khác nhận biết các thay đổi này bằng cách định kỳ quét qua thư mục và đối chiếu với bản sao lưu. Rõ ràng cơ chế giám sát thư mục tiện lợi và ít tốn tài nguyên hơn. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software