Monthly Archives: October 2014

Giữ mật khẩu Fshare không đổi

Screenshot 2014-10-16 06.23.37 Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

curl trên RPi

curl là công cụ dòng lệnh dùng truyền dữ liệu qua cú pháp URL, hỗ trợ DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet và TFTP…

curl hoạt động đầy đủ chức năng trên RPi

Sau đây là thí dụ dùng curl truy cập fshare.vn Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Đăng ký tài khoản mailgun.com

mailgun.com là một dịch vụ email thuộc Rackspace US, Inc., đã được đề cập trong bài Email, Email phần 2Điều khiển RPi từ xa.

Các bước đăng ký một tài khoản mailgun khá rắc rối, tuần tự như sau:

Bước 1. Yêu cầu một tài khoản

Cần địa chỉ email còn hoạt động. Ngay sau khi đăng ký, chúng ta nhận được thông báo tài khoản bị khóa. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Điều khiển RPI từ xa – Phiên bản Web

Giao diện web dễ sử dụng, không cần nhớ từ khóa. Tuy nhiên để exec các lệnh Linux với quyền root vẫn phải cần đến file Bash php-exec như trong bài trước. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Soạn thảo crontab từ xa

Soạn thảo crontab là một công việc cần chính xác, vì vậy nếu có thể thì kết nối với RPI qua ssh và chạy lệnh crontab -e.

Trong trường hợp không thể ssh thì soạn thảo qua email hay SMS với từ khóa qui ước tương tự như

crontab user list|remove|file|cronjob
   user là system user của RPI như root, pi. Soạn thảo tác dụng trên crontab của user đó.
   list trả về crontab hiện hành
   remove xóa crontab
   file dùng file kèm theo để làm crontab
   cronjob là chuỗi có dạng '* * * * * command'

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Điều khiển RPI từ xa

Để gọi chạy từ xa lệnh Linux trên RPI, chúng ta phải bằng cách nào đó gởi đến RPI một từ khóa qui ước. Có thể gởi từ khóa này qua email hay tin nhắn SMS. Bởi vì từ khóa hay nhiều từ khóa có thể nẳm lẫn trong phần text khác nên cần dùng Regular Expression để nhận dạng. Chúng ta cần phải dùng một ngôn ngữ hỗ trợ tương đối đầy đủ Regular Expression, thí dụ Bash, Perl, Python, PHP... Tuy nhiên, các ngôn ngữ lập trình có thể hiểu biểu thức Regular Expression hơi khác nhau, cả về hình thức lẫn cách làm việc; do đó kết quả đôi khi cũng khác nhau. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Cập nhật ip cho tên miền bằng DNS-O-Matic

www.dnsomatic.com không cung cấp dịch vụ DDNS mà chỉ làm công việc cập nhật ip cho các tên miền, hổ trợ hầu hết các dịch vụ DDNS.

Người dùng chỉ cần đăng ký một tài khoản DNS-O-Matic, thêm một service cho mỗi tên miền, cho dù cùng DDNS, thí dụ me.ddns.info, www.me.ddns.info, ftp.me.ddns.info cần tạo 3 service. Sau đó cập nhật ip với DNS-O-Matic, DNS-O-Matic có nhiệm vụ cập nhật ip cho tất các các tên miền đã đăng ký. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Dynamic DNS cho RPi

Các dịch vụ cung cấp DDNS miễn phí như noip.com, changeip.com, dnsexit, freedns.afraid.org… không chỉ cung cấp dịch vụ thay đổi ip cho một tên miền mà còn cung cấp tên miền phụ.

changeip.com đăng ký tài khoản dễ dàng, có nhiều tên miền dễ nhớ như ddns.info, ddns.me, ddns.mobi, ddns.name, ddns.us … Một tài khoản có thể đăng ký đến 8 tên miền phụ, cập nhật ip theo nhóm. Giao diện web dễ thao tác hơn các dịch vụ khác. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

PHP exec với quyền root của Linux

Từ PHP có thể gọi chạy lệnh Linux, một số lệnh cần chạy với quyền root.

Các lệnh từ trang web được thực thi với quyền của user www-data, nên ít nhất user này có phải quyền thực thi lệnh Linux tương ứng. Tuy nhiên user www-data không thuộc nhóm root, vì vậy cần phải có thêm một số thủ thuật để có thể chạy lệnh Linux với quyền root. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Bluetooth

RPI có thể kết nối qua bluetooth với các thiết bị khác nếu có Bluetooth USB Adapter

RaspBMC hoạt động cần bàn phím/chuột, vì vậy sẽ rất tiện lợi khi sử dụng bàn phím/chuột kết nối với RPI qua bluetooth

Tuy nhiên, bàn phím/chuột chỉ hoạt động trên màn hình output của Rasbian/RaspBMC, không hoạt động trên màn hình ssh như puTTY. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software